Een stukje historie

De Veldmaat, vroeger een kerkdorp, is tegenwoordig één van de Haaksbergse wijken, de kleinste van allemaal. Toch blijft het een dorp op zich met zijn eigen gezicht.

Rond 1934 begon de Veldmaat vaste vormen aan te nemen, toen de roomskatholieke Bonifatiuskerk werd gebouwd. In snel tempo ontstond er rondom die kerk een rijk verenigingsleven, een actief ondernemersklimaat en een belangrijk sociaal netwerk. In De Veldmaat vind je de echte Veldmaters die besloten er altijd te blijven wonen. Maar je vindt er ook ‘nieuwe’ Veldmaters. Ze zijn allemaal trotse bewoners van een unieke wijk in Haaksbergen.

In 2009 kwam het boek ’75 jaar Veldmaat’ uit. Lees hier meer over deze uitgave