85 Jaar H.H. Bonifatius en Gezellen kerk

0
2181
Bonifatiuskerk

85 Jaar HH. BONIFATIUS en GEZELLEN  kerk en geloofsgemeenschap

Dit weekend, gedenken we dat het 85 jaar geleden is dat de kerk van de HH. Bonifatius en Gezellen in gebruik is genomen. Na Buurse en St. Isidorushoeve ontstond in 1934 een derde parochie te Haaksbergen, de HH. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. Bouwpastoor werd Jetze Brandsma, geboren op 14 augustus 1888 in Friesland. Na zijn priesterwijding op 15 augustus 1915 was Brandsma achtereenvolgens kapelaan te Limmen in het bisdom Haarlem, Harlingen en de stad Groningen (Martinusparochie) toen nog Aartsbisdom Utrecht. Zijn benoeming tot bouwpastoor in de Veldmaat kreeg hij op 27 december 1933.Architect Joh. Sluymer uit Enschede werd door pastoor Brandsma aangezocht om een kerk te bouwen. Waarschijnlijk op verlangen van de Friese pastoor-opdrachtgever kreeg de toren van de nieuwe kerk, die toegewijd werd aan de HH. Bonifatius en Gezellen, een zadeldak. De noklijn van dit dak loopt echter niet, zoals in Friesland gebruikelijk in het verlengde van de middenschip, maar staat er haaks op. Dit is zeer uitzonderlijk en komt alleen voor bij de kerk in het Friese Oostum. Reeds op 18 juli 1934 kon de kerk gewijd en in gebruik genomen worden.

Op 1 januari 1963 overleed pastoor Brandsma. Pastoor Hein Blom werd op 27 januari 1963 zijn opvolger tot 1979. Van 1980 tot en met 1994 was pastoor A. Hulleman verantwoordelijk voor de parochie. Daarna werd een team van pastores verantwoordelijk voor het pastoraat in de Veldmaat. In 1997 werd de kerk, toren, pastorie en dodenhuisje geplaatst op de lijst van beschermde rijksmonumenten. Vele jaren slaan we over. In 2009 ging de parochie op in de parochie St. Franciscus van Assië te Haaksbergen – Boekelo – Buurse. Wilt u meer weten over de historie. In 2009 is er een boek uitgegeven van het 75 jarig bestaan, dit jubileum is toen op grootse wijze gevierd. Deze zijn nog verkrijgbaar voor € 10,00. Info bij één van de kosters. In 2014 is door de KRO een documentaire gemaakt over “80 jaar Veldmaat”. De kerk is daarin de rode draad. Deze documentaire is terug te vinden op de webpagina o.a. bij RTV oost bij archief: 80 jaar Veldmaat.

Helaas is het er niet van gekomen om dit lustrum, dit jubileum extra aandacht te geven.  Toch zou het fijn zijn dat velen as. zaterdag aanwezig zijn in de Eucharistieviering van 18.30 uur m.m.v. het PaBlokoor om toch voorzichtig dit jubileum te vieren.