Inmiddels zijn de laatste kavels van het inbreidingsplan De Veldmaat fase2 verkocht. Voor de gemeente het sein om te komen met een conceptplan voor het woonrijp maken van dit plan. De gemeente heeft dit conceptplan op 10 april ’s avonds gepresenteerd aan belangstellenden in de pastorie van de Bonifatiuskerk. Gerlo van der Wens en Johan Boers waren namens de gemeente aanwezig om uitleg te geven. De opkomst was best groot te noemen en er werd met grote belangstelling en betrokkenheid gekeken naar de plannen.