Bewoners Veldmaat praten mee over project Nieuwe Winkelstraat

0
2397

Bewoners van de Veldmaat in Haaksbergen konden maandag 13 februari tijdens een inloopavond hun mening geven en ideeën spuien over de invulling van het project Nieuwe Winkelstraat-Centrum De Veldmaat.

De uitstraling van de Veldmaat is in het verleden al vaker in de wijkraad ter sprake gekomen, maar het bleef altijd bij praten. “Nu willen we spijkers met koppen slaan”.

Wat moet er veranderd worden om het (winkel)centrum van De Veldmaat meer allure en uitstraling te geven? Wat kan of moet er veranderd worden, om het aantrekkelijker, levendiger, bruisender te maken. Kortom, hoe krijgen we een kloppend hart? Dit is het onderwerp van een inloopavond die op maandag 13 februari werd georganiseerd.

Al een aantal jaren is het (winkel)centrum van De Veldmaat onderwerp van gesprek bij inwoners, neringdoenden, kerkbezoekers en winkelend publiek. Het gaat dan over het gedeelte van de Veldmaterstraat vanaf Electro Breukers tot en met (de parkeerplaats van) de Plus-supermarkt, het kerkplein en rondom de Bonifatiuskerk.

Deze bijeenkomst krijgt uiteraard een vervolg en eind mei gaat de werkgroep met een inrichtingsvoorstel naar de gemeente Haaksbergen.

De planning:
06-03-2017: Bespreken input van de bijeenkomsten en verwerken in een concept- inrichtingsvoorstel door de werkgroep Nieuwe Winkelstraat/Centrum De Veldmaat.
24-04-2017: Vervolgavond met uitleg/terugkoppeling concept inrichtingsvoostel aan de bewoners in het kerkbijgebouw: inloopavond op maandag 24-04-2017 vanaf 19.30.
Begin mei: Inrichtingsvoorstel naar de gemeente.