Tijdens het brengen en halen van kinderen is het spitsuur rond een school. Om een verkeersveilige omgeving te creëren is het handig wanneer iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Helaas gebeurt dat niet altijd. Meteen in de eerste week van het nieuwe schooljaar ging het mis bij de Veldmaatse Bonifatiusschool. Ouders en school trokken aan de bel bij de gemeente. Afgelopen week zijn stopverboden geplaatst aan de Lijsterstraat en Weertseriet.

Het leerlingenaantal van de Bonifatiusschool is gegroeid. Heel mooi, maar dat brengt ook meer drukte met zich mee. Meteen vanaf de start van het nieuwe schooljaar was dat merkbaar. En als ouders of verzorgers dan ook nog op het trottoir parkeren of stoppen midden op de kruising, ontstaat al gauw een onoverzichtelijke en daardoor onveilige situatie nabij de school. Het probleem werd aangekaart in de nieuwsbrieven van de Bonifatiusschool. Mensen werden, op een vriendelijke manier, persoonlijk aangesproken op hun gedrag. De wijkagent en de Boa’s werden ingeschakeld. Er werd gehandhaafd, bekeuringen werden uitgeschreven. Het effect van dit alles was echter van korte duur. Na enkele bijna-ongelukjes werd begin september één van de leerlingen aangereden door een ouder die met de auto de kinderen afhaalde. Dat was de druppel.

Er móet iets gebeuren!
“Er moest écht iets ondernomen worden vonden we. Voordat er een keer iets héél ernstigs gebeurt”, vertelt Jessica namens een groep bezorgde ouders. Schooldirecteur Miriam van der Heide knikt instemmend: “Veiligheid in en om de school is één van de basisvoorwaarden.” De gemeente werd gevraagd om er op korte termijn iets aan te doen. Vier weken later zijn verkeersborden geplaatst en geldt er een stopverbod in een deel van de Lijsterstraat en de Weertseriet. “Dat was snel geregeld!”, vindt Miriam van der Heide. “Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ouders, de wijkagent, de gemeente en de school.” Eén van de verkeersborden werd vorige week symbolisch onthuld. “Blij dat de borden er staan!”, aldus moeder Jessica.