Een zeer interessant artikel van Gerard Vaanhold over de impact van de nieuwe N18 aanleg op de Veldmaat. Lees het volledige artikel in het hier te downloaden Afgebroken woningen tbv N18 in de Veldmaat.
Lees hier verder de introductie van het artikel.

Het landschap aan de noordkant van De Veldmaat onderging in de periode 2016-2018 een metamorfose. Dit was het gevolg van de aanleg van de nieuwe autosnelweg N18.
Met name de Hengelosestraat, Hazenweg, Kolenbranderweg, Enschedesestraat zal veel van zijn huidig aanzien verliezen zoals snelheid, kruispunten evenals het wandelen in de natuur richting Boekelo en Beckum.

Woningen moesten wijken, wegen werden verlegd en geknipte straten kregen een andere naam. De Kolenbranderweg is bijna onherkenbaar geworden, nu het deel tussen bedrijventerrein Stepelo en de nieuwe snelweg de functie van toegangspoort naar Haaksbergen heeft gekregen.

Al met al hebben de veranderingen voor de oorspronkelijk bewoners van het gebied veel emoties losgemaakt. Niet zo gek als je bedenkt dat sommige families meer dan drie generaties op dezelfde plek hebben gewoond. Op menig verjaardag of koffie-moment wordt er gesproken over deze veranderingen.

Op de hoek Hazenweg/Geukerdijk is de nieuwe weg in een tunnel gelegd, waardoor het toeristisch spoorlijntje van de MBS en het verkeer van de Geukerdijk ongestoord via een brug op maaiveldniveau kunnen passeren. De realisatie en vooral de financiering hiervan had veel voeten in de aarde. Was de tunnel er niet gekomen dan zou de weg hier een 9 meter hoge barrière oftewel een akelig storend element in het landschap hebben gevormd.

Wijkraad De Veldmaat en de Museum Buurt Spoorweg (MBS), gesteund door diverse politieke partijen van Haaksbergen hebben zich hiervoor ingezet. Samen met het lokale gemeentebestuur hebben deze partijen gelobbyd bij de provinciale en landelijke politiek. Doel was de verdiepte aanleg van de snelweg te bewerkstellen. Het oorspronkelijke plan was onacceptabel voor De Veldmaat. (zie ook Rond Haaksbergen, 22 maart 2012). Gelukkig heeft alle inspanning geleid tot een goed resultaat.

Ook de Hengelosestraat en de Kolenbranderweg zijn een nieuw element in het landschap rijker. Voor het doorgaande verkeer op de Hengelosestraat is een nieuw viaduct verschenen bij de (voormalige) boerderij van Volker. Het meest ingrijpend voor het landschap is op dit moment de kruising Kolenbranderweg/Hazenweg. Hier is het op-en afrit aangelegd voor de kern Haaksbergen en bedrijventerrein Stepelo en de Greune. De Kolenbranderweg gaat hier metershoog over de nieuwe snelweg en ook voor de lussen van de op- en afritten is veel zand getransporteerd om een aansluiting met de vernieuwde Kolenbranderweg mogelijk te maken. TV Oost is zelfs aanwezig om reportage hiervan te maken evenals enkele kranten.

Al met al heeft het toch tot een goed resultaat geleid en heeft men gekozen voor de verdiepte aanleg.

Plattegrond van de N18 in Haaksbergen waar rechts boven de drie kunstwerken liggen Kolenbranderweg-Hazenweg en Geukerdijk/Hazenweg.