Centrum De Veldmaat: de nieuwe Winkelstraat

0
2527

Al een aantal jaren is het (winkel)centrum van De Veldmaat onderwerp van gesprek bij inwoners, neringdoenden, kerkbezoekers en winkelend publiek.
Het gaat dan over het gedeelte van de Veldmaterstraat vanaf Electro Breukers tot en met (de parkeerplaats van) de Plus-supermarkt, het kerkplein en rondom de Bonifatiuskerk.

Tijdens de jaarlijkse inloopavonden van wijkraad De Veldmaat werd dit onderwerp meer dan eens naar voren gebracht en bleek er animo te zijn om het centrum meer allure en uitstraling te geven: wat kan of moet er veranderd worden, om het aantrekkelijker, levendiger, bruisender te maken. Kortom, hoe krijgt de Veldmaat een kloppend hart?

In 2016 hebben enkele betrokkenen de handschoen opgepakt en zich verenigd in de werkgroep: Nieuwe Winkelstraat/Centrum De Veldmaat. Van verschillende kanten kwamen ideeën, die inmiddels tot verschillende ontwerpen hebben geleid van hoe dorpscentrum van De Veldmaat er uit zou kunnen zien.

Bijeenkomsten met ondernemers, bewoners en inwoners van de Veldmaat hebben inmiddels geleid tot een ontwerp herinrichtingsplan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plan, dat in zijn definitieve vorm op 24 april wordt gepresenteerd en vervolgens richting gemeente gaat.