Een stukje historie

De Veldmaat, vroeger een kerkdorp, is tegenwoordig één van de Haaksbergse wijken, de kleinste van allemaal. Toch blijft het een dorp op zich met zijn eigen gezicht.

Rond 1934 begon de Veldmaat vaste vormen aan te nemen, toen de roomskatholieke Bonifatiuskerk werd gebouwd. In snel tempo ontstond er rondom die kerk een rijk verenigingsleven, een actief ondernemersklimaat en een belangrijk sociaal netwerk. In De Veldmaat vind je de echte Veldmaters die besloten er altijd te blijven wonen. Maar je vindt er ook ‘nieuwe’ Veldmaters. Ze zijn allemaal trotse bewoners van een unieke wijk in Haaksbergen.

In 2009 kwam het boek ’75 jaar Veldmaat’ uit.

Het ontstaan van de Veldmaat

Middenin het Stepelerveld werd vóór 1615 een klein stukje ontgonnen door boer Wissink. Naar de ligging kreeg dit stukje maat in het veld de naam Veldmaat. Hier bouwde later een huis de “Kolenbrander” en kwamen later nog drie boerderijen bij met de namen de De Kaerl mag ook Kerel, verder had je het erve Kievit, Essenhuis circa 1700-1750.
In 1934 met de bouw van de Bonifatiuskerk in 1934 werd ook hier de naam “Veldmaat ingevoerd”.
Onderstaande links verwijzen naar de website van de Historische Kring Haaksbergen waar wat meer over deze erven en hun bewoners wordt geschreven in Old Hoksbarge blz. 731-736. Old Hoksebarge

Foto: De boerderij Kolenbranderweg 70 (De Kaerl) is inmiddels afgebroken.