“De Groone of De Greune” waar het project:  “De Greune Linde” naar werd genoemd, was een boerderijtje vroeger hier in de buurt.

Sweelinckstraat is genoemd naar een Nederlandse componist evenals de straten in de buurt hebben allemaal namen gekregen van bekende internationale componisten.

Aansluitend op eerdere vermelding over nieuwbouwproject, De Greune Linde, kun je nu zeggen dat de klus geklaard is. Het project is afgerond door de nieuwe aanplant en er zijn enkele speeltoestellen geplaatst ten behoeve van de jeugd. Voor de tijdelijke opvang van overvloedig hemelwater liggen er nu wadi’s.

Hieronder een plattegrond waar de eerste bewoning op staat: de hoek Veldmaterstraat (voorheen Molenbeltenweg) met de Hengelosestraat. (zie rode vierkante stip). Volgens het kadaster uit 1832 heette deze plek “De Groone” wat later in de volksmond “De Greune” werd genoemd.

Nu volgt een korte beschrijving over de eigenaren en/of bewoners op het boerderijtje “De Groone” zoals het staat beschreven in het kadaster en volkstelling van Haaksbergen. Het nabij gelegen het industrieterrein werd er al naar vernoemd.

De plaatselijke benaming van het gebied is Veldmaterveld,  sectie C 148 no 559b met hier op een huis met erf. De grootte van het perceel is 4 are en 90 centiare. Belastbaar in 1832. Eigenaar van dit erf en omliggende grond is Christiaan Waanders (1781-1855) koopman. Gerrit Jan ter Haar landbouwer kreeg op dit perceel het recht van opstal, met andere woorden de behuizing was van hem.

De volgende eigenaar van het erf en omliggende grond werd Hendrik Jan te Lintelo, landbouwer op de boerderij De Wever (zie kaart). Het werd hier ook wel Krukkenhoek genoemd. Maar waar deze naam vandaan komt, is niet bekend. Het huis wordt niet meer genoemd en is dus afgebroken.

De gronden, de percelen wisselden nog weleens van eigenaar. Door vererving, opdeling of verkoop kwamen er soms meerdere eigenaren zoals hierna wordt beschreven.

Hier werd Hendrik Jan te Lintelo opgevolgd door Jan Wevers Wijlens, landbouwer in Holthuizen, Johanna Geertruid ten Korte weduwe van J.H te Lintelo en verder de minderjarige Hendrika Wijlens, als erfgenamen genoemd.Ook wordt hier als mede-eigenaar genoemd, Jan Derk Rouhof, landbouwer in Eppenzolder.

De volgende eigenaar dient zich aan: Gerhardus Hendrikus ter Huurne landbouwer in Holthuizen. In 1938 heeft er een scheiding plaats en vervolgens wordt in 1966 de gemeente Haaksbergen eigenaar.

De bewoners in de periode 1825-1849 op dit erf met huisno. 66 gelegen in Holthuizen is volgens volkstelling: Gerrit Jan ter Haar, oud 52 jaar, geboren in Enschede, landbouwer. In echt met Femia Klomp, 42 jaar, geboren in Haaksbergen. Kinderen: Jan Hendrik 17 jaar. Steven 13 jaar, Joanna 17 jaar. Deze familie vertrekt naar elders.

Opvolgende bewoners in de periode 1850-1859 met het nu gewijzigde huisno. naar 551 zijn: Catharina Eisink *1789-1869 in Haaksbergen, landbouwster, weduwe van Hendrikus Oost *1799 en eerder gehuwd met  Bernardus Sanders *1780. Kinderen uit dit eerste huwelijk zijn: Arend Sanders *1820 in Haaksbergen landbouwer, Engbert Sanders *1822 in Haaksbergen, koerier. Deze vertrekt op 13 maart 1857 naar Oostenrijk en komt terug op 29 juni 1857 en vertrekt vervolgens naar Vreden. Johanna Sanders *1830 Ambt Delden, dienstmeid, vertrekt op 22 september  1856 naar Ambt Delden.

Uit het tweede huwelijk van Catharina: Joanna Oost *1836 in Ambt Delden, school leerling vertrekt op 24 februari 1855 naar Ambt Delden, Gerridina Oost *1832 in Ambt Delden, dienstmeid, vertrekt op 13 augustus 1856 naar Pruissen, Berendina Oost *1834 in Ambt Delden, dienstmeid, Johanna Geertruida Oost 1840-1896 geboren in Ambt Delden, school leerling. De overige familieleden gaan naar een nieuw gebouwd huis, iets verder op, E no 33, dat later omgenummerd werd, in Landweg 10 en thans De Eik 24.