Wat moet er veranderd worden om het (winkel)centrum van De Veldmaat meer allure en uitstraling te geven? Wat kan of moet er veranderd worden, om het aantrekkelijker, levendiger, bruisender te maken. Kortom, hoe krijgen we een kloppend hart? Dit is het onderwerp van een inloopavond die op maandag 13 februari wordt georganiseerd.

Al een aantal jaren is het (winkel)centrum van De Veldmaat onderwerp van gesprek bij inwoners, neringdoenden, kerkbezoekers en winkelend publiek. Het gaat dan over het gedeelte van de Veldmaterstraat vanaf Electro Breukers tot en met (de parkeerplaats van) de Plus-supermarkt, het kerkplein en rondom de Bonifatiuskerk.

Tijdens de jaarlijkse inloopavonden van wijkraad De Veldmaat werd dit onderwerp meer dan eens naar voren gebracht en bleek er animo te zijn om het centrum meer allure en uitstraling te geven. Bleef het tot nu toe voornamelijk bij praten en vergaderen, in 2016 hebben enkele betrokkenen de handschoen opgepakt en zich verenigd in de werkgroep: Nieuwe Winkelstraat/Centrum De Veldmaat.

Van verschillende kanten kwamen ideeën, die inmiddels tot verschillende ontwerpen hebben geleid van hoe dorpscentrum van De Veldmaat er uit zou kunnen zien.

Deze herinrichtingsvoorstellen willen we graag delen met de bewoners van De Veldmaat! En dat niet alleen: ook willen we graag weten wat uw ideeën en wensen als wijkbewoner hierover zijn.

De avond begint om 19.30 uur in de pastorie van de Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat. Het doel is te komen tot een definitief ontwerp, waar we verder mee aan de slag gaan.

13-02-2017:
Inloopbijeenkomst maandagavond 13-02-2017 in het kerkbijgebouw vanaf 19.30 voor alle wijkbewoners (inventarisatie ideeën en wensen).

06-03-2017:
Bespreken input van de bijeenkomsten en verwerken in een concept- inrichtingsvoorstel door de werkgroep Nieuwe Winkelstraat/Centrum De Veldmaat. Vervolgavond:

24-04-2017:
Uitleg/terugkoppeling concept inrichtingsvoostel aan de bewoners in het kerkbijgebouw: inloopavond op maandag 24-04-2017 vanaf 19.30.

Begin mei:
Inrichtingsvoorstel naar de gemeente.