Bonifatiuskerk

 

Bonifatiuskerk

De Veldmaat ontstond rondom de roomskatholieke Bonifatiuskerk die in 1934 werd gebouwd.

De parochie van de H.H. Bonifatius en Gezellen, zoals de officiële naam luidt, is van oudsher een hechte parochie die trots is op haar eigen kerk. Het is ook een zeer actieve gemeenschap met veel vrijwilligers die zorgen voor de kerk, de bijbehorende tuin en het kerkhof.

Bonifatiuskerk

Eind 1932 werd in Haaksbergen en Boekelo (St. Isidorushoeve) bekend gemaakt dat er een nieuwe parochiekerk bij zal komen.

Tot bouwpastoor werd op 21 december 1932 benoemd de uit Friesland afkomstige Jetze Brandsma. Ruim één jaar voor de bouw werd hij tot pastoor benoemd, samen met twee kerkmeesters, Anton Wijlens en Gerrit Jan ten Hag. Als patroonheilige werd gekozen de HH. Bonifatius en Gezellen. De bouwtekening van de kerk en pastorie werd gemaakt door architect J.H. Sluijmer uit Enschede en de uitvoering door de aannemers J.H. ter Brake en J.H. Holweg uit Lichtenvoorde. De eerste steen werd gelegd op 10 september 1933 en op 14 mei 1934 werd de nieuwe kerk ingewijd door deken A. Weijenborg van Hengelo. De kerkconsecratie vond plaats op 18 juli 1934 door aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen.

De Bonifatiuskerk trekt de aandacht door haar Fries aandoende rode zadeldak. Het inwendige aanzicht van de kerk is uitgevoerd in schoon metselwerk met zacht-rood en geel genuanceerde stenen. Het priesterkoor is door een vlakke muur afgesloten met een schildering van Jos ten Hornuit Almelo. Tegenover de koortrap is nog een muurschildering van zijn hand te zien.

Bonifatiuskerk

Bij het uitwendige aanzicht van de kerk heeft men er naar gestreefd een landelijk geheel te bereiken. De toren, 33 meter hoog, heeft een zadeldak zoals men dat bij oude Friese kerken veel vaker aantreft. De plattegrond van de kerk heeft een kruisvorm met 600 zitplaatsen.

Een krantenartikel over parochiekerken in Twente spreekt van een eigenaardige vermenging van stijlvormen. Vensters, galmgaten en portiek zijn in spitsbogen gehouden, maar daar midden tussendoor, prijken enkele zuiver ronde ramen. “Een hemelse lichthal” zo luidt de krantenkop. 

De kosten van de kerk in 1934.

Aankoop grond  van J.W. Bargerink voor de som van Fl. 11.000,=
De bouw van de kerk is begroot op Fl. 110.995,=.

Het kerkelijk gebouw (kerk, toren, pastorie, sacristie en kerkhofhuisje) zijn in 1997 als beschermd rijksmonument aangewezen.

Voor meer informatie en wetenswaardigheden, download hier de PDF over de Bonifatiuskerk.

Tekst: Jos Westendorp en Gerard Vaanhold
Foto’s-lay-out: Gerard Vaanhold
Uitgave: 2014