Kerk

De Veldmaat ontstond rondom de roomskatholieke Bonifatiuskerk die in 1934 werd gebouwd.

De parochie van de H.H. Bonifatius en Gezellen, zoals de officiële naam luidt, is van oudsher een hechte parochie die trots is op haar eigen kerk. Het is ook een zeer actieve gemeenschap met veel vrijwilligers die zorgen voor de kerk, de bijbehorende tuin en het kerkhof.