Ergenissen in ons mooie Veldmaat.

Waar wij ons het meest aan ergeren is met deze foto’s het best in beeld gebracht. Misschien zou het mooi zijn dat de gemeente het voortouw neemt om hier verandering in te brengen in samenwerking met de wijkraad Veldmaat.

Op de foto’s krijg je een beeld wat de grootste ergernissen zijn. Zo gaat het om afval dat in de natuur achter blijft, trottoir met los zittende tegels en groen in de goten, vuilnis naast de containers, afbraak in het buitengebied enz.

Ik hoop dat iedereen bewust is dat wij samen de Veldmaat mooi kunnen houden.