Mindervalidentoilet in pastorie Bonifatiuskerk

0
2176

De pastorie van de Bonifatiuskerk heeft sinds kort een mindervalidentoilet. Dit kon worden gerealiseerd op initiatief van wijkraad De Veldmaat en de Bonifatiuskerk en met geld dat beschikbaar is gesteld door de provincie Overijssel.

Het bedrag van de provincie is beschikbaar gesteld in het kader van de verhoging van de leefbaarheid van kleine woonkernen, waarvan De Veldmaat er één is.

De wijkraad vergadert in de gemeenschapsruimte van de pastorie. Het Franciscus van Assissiebestuur, de wijkraad en de Bonifatius Locatieraad kwamen op het idee, om een tweede toilet te realiseren. Inmiddels is het toilet (in het halletje tussen de kerk en de pastorie) klaar.