Meld je aan voor de Energypitch 2.0

Heb je goede plannen voor een lokaal energieproject en maak je deel uit van een lokaal bewonersinitiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de Energypitch!

Dit keer ligt het accent het presenteren van jezelf en je project. We organiseren twee masterclasses: één over effectief presenteren, de ander over vloggen. Uiteraard kun je gebruik maken van de begeleiding van IM@Overijssel. Tijdens het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel, 7 februari 2019 presenteren de vier finalisten hun project. Deze vier initiatieven gaan met een mooie prijs naar huis. Interesse?

Meld je dan aan bij heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl Je  ontvangt dan een aanmeldformulier. Meer informatie over de Energy Pitch 2.0 is hier te vinden.

Workshop Energy-vloggers 15 november

Om meer bekendheid en draagvlak voor je energie initiatief te krijgen, is het belangrijk dat je je initiatief goed voor het voetlicht brengt en een breed publiek aanspreekt. De inzet van social-media wordt daarbij steeds belangrijk en is haast niet meer weg te denken. Deze workshop gaan we zelf praktisch aan de slag. Zo maak je o.a. een filmpje met je mobiele telefoon. De training wordt gegeven door André van der Zee (bekend van RTV-Oost) en een bekende vlogster. De training is gratis.

Meer info en opgeven vóór 1 november.

Wet Financieel Toezicht bankrekening

Na de wijziging Wet Financieel Toezicht (Wft) is het aanvragen van een nieuwe bankrekening voor coöperaties minder eenvoudig. Banken zijn nu verplicht een verscherpte controle te doen om te bepalen of een  coöperatie niet aangemerkt moet worden als beleggingsclub in plaats van als onderneming. Als er in de statuten teveel nadruk wordt gelegd op financieel rendement, kun je aangemerkt worden als beleggingsclub. Daarvoor gelden andere voorwaarden. Je moet dan onder meer een vergunning van de AFM hebben. Hier meer informatie

(vooral de laatste tip is van belang)

Energiebroedplaats

Ben je een startend energie initiatief in een gemeente waar nog niet veel energie initiatieven zijn, organiseer dan een Energiebroedplaats. Dit concept is inmiddels in meerdere gemeenten met succes uitgevoerd.

Met een Energiebroedplaats brengen we lokaal mensen en organisaties bij elkaar, zorgen we voor nieuwe verbindingen en stimuleren we nieuwe initiatieven. Samen met de gemeente en het lokale energie initiatief bepalen we de strategie. Meer informatie is te verkrijgen bij Natuur en Milieu Overijssel, vragen naar Loet van der Heijden                (038) 425 09 78.

 E- learning Collectief zonproject

Ben je van plan een collectief zonproject te realiseren? Sinds kort is er een online leermodule waarmee je alle stappen doorloopt voor het realiseren van een collectief zonproject. Kijk op de Kennisbank en doorloop de online leermodule: e-learning collectief zonproject.

Wijziging LEI-subsidie Provincie Overijssel 

De provinciale subsidie voor lokale energie-initiatieven is gewijzigd. Fase 3 (professionalisering) is vervallen. Er is nog wel subsidie voor de idee- en ontwerpfase (fase 1) en het uitvoeren (fase 2) van een energieproject.
De subsidiebedragen zijn gewijzigd. Voor postcoderoosprojecten waarbij asbestdaken worden verwijderd is extra geld. Tot € 40.000,- per project.  In de nieuwe regeling mag subsidie niet meer gebruikt worden voor een directe investering in een installatie. Wel voor het rondkrijgen van financiering.
De voorwaarde van lokale binding is toegevoegd om te voorkomen dat projectontwikkelaars LEI-subsidie krijgen. Ook nieuw is de verplichting om winst uit een project te herinvesteren in een lokaal  initiatief. Meer informatie is te vinden op https://www.overijssel.nl/@208320/lokale-energie/

3e PCR Hof van Twenteop Rozen gerealiseerd

 Hof van Twente op Rozen heeft inmiddels drie daken via de PCR gerealiseerd. In totaal zijn er nu 932 panelen gelegd, met een vermogen van bijna 300.000 Wp. Zeventig mensen nemen deel aan de projecten. De projecten zijn gerealiseerd met het Op Rozen-model, ontwikkeld door CORF (www.oprozenfacilitair.nl). Leden van de coöperatie investeren éénmalig 1 cent voor iedere kWh waarmee ze deelnemen. Het bestuur van de coöperatie heeft besloten om ondanks de onzekerheden rondom de postcoderoosregeling door te gaan met de realisatie van projecten. Zij gaat ervan uit dat, mede gezien de inzet van de Tweede Kamer in het verleden, er een goede regeling blijft bestaan.

 Agenda oktober-november

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. 

Inschrijven of uitschrijven

Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we je toegevoegd aan de lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen versturen.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Mario den Hoedt, Loet van der Heijden& Marlous Goeman

               

Download de Nieuwsbrief IX Servicepunt Lokale Energie Overijssel