Wat gebeurt er met de Lourdeskerk? Een vraag die velen bezig houdt. In aansluiting op de parochiële informatieavond, 7 februari j.l.,  presenteerde het parochiebestuur de eerste plannen. Na intensief overleg met woningcoöperatie Domijn, eigenaar 96 huurwoningen op ’t Kempke, en de gemeente Haaksbergen, konden op 4 september de eerste concrete plannen aan parochianen worden gepresenteerd.

De heer Grit, stedenbouwkundige, vertelde op een heldere wijze hoe het karakteristieke kerkgebouw van Lourdeskerk behouden zou kunnen blijven.  Ook de  Mariakapel, waar mensen een kaars kunnen opsteken, blijft zo bestaan. De heer Grit schetste een totaalvisie voor het gebied rond de Lourdeskerk en ‘t Kempke.  Aan de zuidkant, rond het kerkgebouw zijn, op het terrein van de parochie, 12 woningen gepland.  Een soort hofje, zoals we in vroegere situaties bij oude kerken kenden.  Het kerkgebouw centraal middenin. De aanwezigen op de informatieavond waren blij met de plannen. Er klonk zelf applaus na de presentatie. Natuurlijk, de plannen moeten nog nader uitgewerkt worden.  De parochie is momenteel met een ontwikkelaar in gesprek en heeft de bouwkavels rond de kerk nog niet verkocht. Voor het kerkgebouw zal een passende invulling komen. De plannen geven weer zicht op een mooie nieuwe toekomst voor het kerkgebouw. Een buurtbewoner vertelde me: “Nu weten we tenminste wat we kunnen verwachten.”

Thij Willems

Bestuurslid PR & Communicatie