Het is weer tijd voor onderhoud van paden die door door de Wijkraad Veldmaat zijn aangelegd. Hier voor zoeken we vrijwilligers die af en toe tijd hebben om ons bij het onderhoud of controle hiervan willen helpen. Opgave via mailadres info@develdmaat.nl