11.4 C
Haaksbergen
donderdag, maart 21, 2019

Rol van de wijkraad

De wijkraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokken te worden bij het beleid van de gemeente dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de wijk. De wijkraad kan plannen ontwikkelen voor de langere termijn of wensen indienen die aanpassing van bestaand beleid vergen. Het college bepaalt uiteindelijk welke zaken meegenomen worden. Betrokkenheid van de wijkraad bij beleidsvorming en -uitvoering vervangt niet de reguliere inspraak.

Elk jaar is er wijkschouw met de wijkbeheerder, waarbij de bevindingen vastgelegd worden en waarbij afgesproken wordt welke acties er komen. De gemeente informeert de wijkraad over grootschalige aanpassingen en veranderingen en zal hiervoor vroegtijdig informatie in winnen bij de wijkraad. Een en ander is vastgelegd in een protocol wijkraden

Speerpunten

De wijkraad Veldmaat heeft enkele speerpunten geformuleerd. De actuele zijn:

 • Noordsingel, N18/A18
 • Woningbouw
 • Toeristische speerpunten
 • Landbouwthema’s
 • Grintenbos 2
 • Parkeerproblematiek BonBoys
 • Stedendriehoek Enschede-Hengelo-Haaksbergen
 • Vliegveld Twente
 • Dorpsplanplus
 • Sociaal Bestemmingsplan gemeente Haaksbergen

Dorpsplanplus

Momenteel lopen er initiatieven om in de Veldmaat te komen tot de uitvoering van het Dorpsplanplus voor De Veldmaat. In 2011 zijn de voorbereidingen gestart. Uitgangspunt van dat plan is dat dorpen vaak goede ideeën hebben over hoe ze hun leefomgeving kunnen verbeteren. En die ideeën zijn er natuurlijk ook in De Veldmaat.

Veel plannen worden gemaakt, maar helaas blijft de uitvoering daarvan vaak liggen. Met Dorpsplanplus krijgt een dorp in een korte, intensieve stap inzicht in de wensen en behoeften. Met daarbij een realistisch uitvoeringsplan waarmee we inmiddels aan de slag zijn.

Samenstelling

De wijkraad van de Veldmaat bestaat uit:

 • Cor Kraal (voorzitter)
 • Jan van Binsbergen (penningmeester)
 • Frans ten Vregelaar (secretaris)
 • Ruud Michorius
 • Gerard Vaanhold
 • Henk Westendorp
 • Gerard Wielens
 • Eric Werger

Stichting Wijkraad De Veldmaat
p/a Verdistraat 9
7482 TL  Haaksbergen