Wijkraad Veldmaat en Natuurmonumenten
werken samen aan toegankelijker Grintenbosch
Wijkraad Veldmaat vatte enkele jaren het idee op, om een rolstoelvriendelijke route vanuit het Wiedenbroek te ontwikkelen. Natuurmonumenten moest regulier beheerwerk verrichten in het Grintenbosch en dit natuurgebied werd gekenmerkt als één van de 40 natuurgebieden binnen het project ‘Natuur Toegankelijk’.
Al snel ontstond een samenwerking. Vertegenwoordigers van de wijkraad, Gerard Vaanhold en Cor Kraal, en het kenniscentrum Groen & handicap beoordeelden samen met de boswachters van Natuurmonumenten op locatie wat de mogelijkheden waren. Er ontstond een ommetje vanuit het Wiedenbroek dat ook deels door het Grintenbosch loopt.

Licht en zicht op de Kateaker

Natuurmonumenten herstelt de oude structuren van het bos, zoals bijvoorbeeld de lanen. De oorspronkelijke boomsoorten krijgen zo weer meer ruimte. Hiervoor moeten andere bomen gekapt worden en wordt ongewenste begroeiing verwijderd. Er komt vanaf de Geukerdijk meer ‘licht en zicht’ op de Kateaker. Nu is dit gebouwtje aan het zicht onttrokken. Door het snoeien van rododendrons is vanaf de straat straks direct zichtbaar of er zich iets afspeelt. Jeroen Waanders, projectleider ‘Helaas is de Kateaker vandalisme-gevoelig. Op deze manier kunnen we meer controle uitoefenen. Ongewenste bezoekers kunnen zich niet meer aan het oog onttrekken’.
Bloemrijke weide
Het raster om het weitje gaat weg. Oude picknickbanken worden vervangen voor nieuwe, rolstoelvriendelijke exemplaren. Ook toegangshekken en paden worden rolstoelvriendelijk gemaakt. Informatiepanelen worden vervangen. De werkzaamheden starten in november (na de educatieprojecten van de basisscholen). Het bos is dan enige tijd niet toegankelijk. Volgend jaar zal de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel en worden er besdragende struiken geplant op open plekken in het bos. Niet alleen een kleurrijk en prachtig gezicht in het voorjaar voor de bezoekers maar ook bijzonder goed voor insecten als bijvoorbeeld bijen.

Apart kader

Natuurmonumenten: Natuur toegankelijk voor iedereen!
Nederland telt ruim vier miljoen mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, lichamelijke aandoening of gezondheidsklachten. Zij ervaren veel obstakels bij het bezoeken van natuurgebieden. Dankzij de extra bijdrage van de Postcode Loterij kan Natuurmonumenten zorgen voor aanpassingen op het gebied van bereikbaarheid, oriëntatiemogelijkheden en informatie waardoor 40 natuurgebieden verspreid over heel Nederland ook voor hen toegankelijker worden. En uiteraard ook met de mensen met verschillende soorten beperkingen zelf. Samen wordt gekeken naar bijvoorbeeld parkeerplaatsen maar ook naar paden en fysieke barrières zoals hekken en wildroosters.