Business club Bon Boys biedt Bonifatiuskoor vleesschotel aan op het eind van 2018

Na afloop van de Eucharistieviering op de vooravond van de laatste zondag van de Advent (zaterdag 22 december jl.) werden de leden van ons Bonifatiuskoor enorm verrast. Namens de business club van de Bon Boys kreeg voorzitter Joke Poodt uit handen van Frank Michorius een vleesschotel aangeboden. Na afloop van de viering stond Bernardie Broekhuis buiten de kerk met de vleeswagen van haar zoon René Broekhuis (acoliet in onze kerk) om alle koorleden, dirigent en organist een schotel aan te bieden. Pastoor Daggenvoorde maakte nog even “extra” reclame voor de slagerij na afloop van de viering.
Een bijzondere verrassing dus voor het koor. Ze waren allen naar de kerk “gelokt” voor het maken van een foto. Dat is redelijk gelukt, een aantal leden waren helaas toch verhinderd, deze hebben uiteraard ook een schotel ontvangen.
Enkele jaren geleden is de business club van de Bon Boys opgericht onder de naam: “bouwen aan Bon Boys”. Jaarlijkse doneren deze leden een bedrag aan de Bon Boys. Daarnaast is een onderdeel van de business club dat ze jaarlijks een sociale activiteit organiseren voor de wijk de Veldmaat waarin Bon Boys is gevestigd. Dit jaar hebben ze gemeend het Bonifatiuskoor iets aan te bieden, een belangrijke spil in onze geloofsgemeenschap. Het koor dat jaarlijks wekelijks voor ons klaar staat, niet alleen met Kerstmis of in het weekend, maar ook tijdens uitvaarten van medeparochianen, en tijdens andere vieringen.
Koorleden van harte gefeliciteerd met deze geste en zeker verdient.
Business club Bon Boys bedankt.