WhatsApp Buurtpreventie in de Veldmaat

0
2555

In 2016 werd WhatsApp Buurtpreventie de Veldmaat in het leven geroepen.
Bryan Wolters maakte de groepsapp (Buurtwacht de Veldmaat) waarmee wijk/buurtbewoners de mogelijkheid hebben bij te dragen aan de veiligheid in hun woonomgeving: bijv. door verdachte situaties, inbraken of pogingen daartoe te melden.

Veel Veldmatenaren hebben zich aangemeld en aanmelden blijft uiteraard mogelijk via Facebook of via mail:buurtwachtdeveldmaat@gmail.com. Dit kan als je 18 jaar of ouder bent, door je 06-nummer, straatnaam en huisnummer door te geven.
Ook de facebookpagina van Buurtwacht de Veldmaat heeft al veel leden.

Ook op de landelijke website over WhatsApp buurtpreventie is buurtwacht de Veldmaat aangemeld.

Wijkagent voor de Veldmaat is: Erik Teesink Erik.teesink@politie.nl,
telefoon politie 0900-8844
w: www.politie.nl.